1. Home
 2. Spiritualiteit
 3. Tweelingzielen – De connectie nader bekeken

Tweelingzielen – De connectie nader bekeken

door | jul 20, 2022 | Spiritualiteit

Loading

Wellicht zal de term tweelingzielen je niet vreemd in de oren klinken. De afgelopen jaren zijn er over dit thema heel wat misvattingen ontstaan. Huisexpert Fabio Vinago is geen nieuwkomer in de wereld van tweelingzielen. Als bestsellerauteur heeft hij reeds 6 boeken geschreven waaronder het ‘Tweelingzielen Handboek’ en ‘Het Tweelingzielen Orakelspel’. Als iemand dit complex onderwerp kan ontleden, dan is dit Fabio. 

Wat is een tweelingziel?

Tweelingzielen ontspinnen zich vanuit een universele schepping en worden na de incarnatie gesplitst over twee fysieke lichamen. Je kan dit vergelijken met het yin yang principe: twee afzonderlijke delen – die complementair één geheel vormen. 

Mensen die geconfronteerd worden met hun tweelingziel, voelen zich op jonge leeftijd anders dan andere leeftijdsgenoten. Dit kan zich uiten in hoogsensitiviteitspiritualiteithelderziende waarnemingen, intense dromen én heldervoelendheid.  

Vreemd genoeg is het vaak zo dat beide tweelingzielen niet altijd in staat zijn om hetzelfde te voelen, op hetzelfde moment. Bij de een kan er een directe vorm van bewustwording ontstaan, waarop jaren/maanden later de ontdekking volgt bij de ander. 

Door de liefde die tweelingzielen ten opzichte van elkaar voelen, worden ze beiden aangemoedigd om zich bewust te worden dat het een geleidelijk proces is. Door dat incompleet gevoel, gaan ze (on)bewust op zoek naar het ‘ontbrekendstukje’ die een leegte in hun leven veroorzaakt. Wanneer ze elkaar ontmoeten, ontstaat er een symbiose. Omdat ze dit bij niemand anders kunnen vinden (dan bij elkaar), gaat dit proces gepaard met een gevoel van gemisleegte, onbegrip én amputatie.

De ontmoeting tussen tweelingzielen

De ontmoeting gaat niet zonder slag of stoot. Eerst ervaren ze een totale eenheid van gevoel en emoties. Anderzijds wil het ego de bovenhand nemen en het liefst wegrennen van een dergelijke connectie. Door deze heftige emoties kan het voorkomen dat een van beiden op de vlucht slaat. Dit resoneert uit angst en onzekerheid

De ratio (het ego) wil controle over het hart (gevoel) handhaven. Er ontstaat een dualiteit van overgave en vluchtgedrag. Omdat de connectie dusdanig als onwetendheid ervaren wordt, kiest het ego om te vluchten. Door dat conflict, ontstaat er een spiraal van aantrekken en afstoten

Het doel achter deze ontmoeting is dat beiden tweelingzielen los van elkaar aan zichzelf werken, om elkaar op een onvoorwaardelijke manier lief te kunnen hebben. 

Het ego versus onvoorwaardelijke liefde

In dit onderdeel maak je kennis met een gewichtig aspect in het tweelingzielenproces: de kracht van het ego versus onvoorwaardelijke liefde. Daarnaast kunnen we vaststellen dat ‘het hart’ en ‘het ego’ elkaars tegenpolen zijn. Het ego treedt op als een beschermingsmechanisme en wil niet geconfronteerd worden met de liefde die je voelt voor je twin. Het ego wil overheersen en je irrationele gedachten inprenten. Onvoorwaardelijke liefde wil je, ondanks de pijn die je voelt, bewust maken van jullie tweelingzielenconnectie. 

De leegte (amputatie) die je ervaart, is een automatisme die vanuit het ego wordt gestuurd. Bovendien speelt onze opvoeding een cruciale rol. Hoe moeilijker de opvoeding, hoe moeilijker het is om onze gevoelens een juiste betekenis toe te kennen. 

De kenmerken van het ego:

Het ego bestaat uit gevoelens als: angstonzekerheidcontrolelosbandig gedragontkenningvluchtgedragkoppigheidboosheidirrationele gedachtentwijfelsgepieker,…

Aantrekken en afstoten

Tweelingzielen worden vroeg of laat geconfronteerd met de dynamiek van aantrekken en afstoten tegen. Toch kunnen we twee typen mensen onderscheiden: de bewuste (de volger) en de onbewuste (de wegloper). Ook wel de ‘runner en chaser’ genoemd. 

De kenmerken van de bewuste zijn als volgt:

 • heeft het het moeilijkst
 • is zich bewust van de connectie
 • is degene die het meeste angst ervaart
 • blijft trouw aan zijn/haar gevoel
 • ervaart een gevoel van onbegrip en eenzaamheid
 • bij de bewuste bestaat het ego vooral uit angst, onzekerheid en controle

De kenmerken van de onbewuste zijn:

 • vluchtgedrag
 • bindingsangst
 • losbandig gedrag
 • voelt wel de connectie, maar is zich verder niet bewust van de connectie
 • het ego bestaat uit ontkenning, koppigheid en aantrekken en afstoten

Het pad naar onvoorwaardelijke liefde

Het doel is dat je leert liefhebben zonder voorwaarden. Je wordt aangemoedigd om zelfliefde te ontwikkelen, wat niet betekent dat je grenzeloos liefhebt. Deze weg stuit op veel onbegrip en doet pijn, maar wanneer je de manier gevonden hebt, dan heb je de extase al deels bereikt en zodoende zal je twin de motivatie vinden om hetzelfde te ondernemen. 

Het mannelijke en vrouwelijke principe

De basis tussen tweelingzielen is een balans tussen het mannelijke en vrouwelijke principe. Zo zal een man een bepaalde vorm van vrouwelijke energie bezitten en andersom. Het doel van dit principe is evenwicht. Wanneer deze twee energieën in balans zijn, ontstaat er heel- en verbondenheid

Het vrouwelijke principe

Besteden we enkel aandacht aan het vrouwelijke principe, dan stranden we in relaties waarin we voortdurend willen zorgen voor anderen. We nemen een passieve houding aan ten opzichte van onze grenzen. 

Het mannelijke principe

Domineert de ontwikkeling van het mannelijke principe, dan lopen we vast in prestatiegerichte situaties waarbij macht en controle de bovenhand nemen. Ons leven wordt een genadeloze jacht die gebaseerd is trots en uiterlijkheden. 

Een gezond evenwicht creëren 

Het is onontbeerlijk dat tweelingzielen hun pad afzonderlijk bewandelen. Bovendien moet elk individu zowel het mannelijke als het vrouwelijke principe in zichzelf in evenwicht brengen. Er moet een gezonde wisselwerking zijn tussen deze twee polariteiten. Wanneer je het mannelijke en vrouwelijke principe kunt uitbalanceren (de yin en yang in jezelf) wordt het evidenter om deze energieën in te zetten op momenten dat je ze nodig hebt. 

Het loslaten van oude pijnen

Het loslaten van oude pijnen vormen de rode draad tijdens het tweelingzielenproces. Dat je af en toe van je pad afdwaalt is niet erg, wél is het belangrijk dat je je herpakt na het maken van dergelijke zijsprongen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat werken aan jezelf het uitgangspunt vormt. Doorbreek vastgeroeste patronen en vergewis je ervan dat die oude pijnen een belangrijke functie vervullen. Ze stellen je in staat om de wereld in en buiten jezelf anders te gaan beleven. 

De 7 fasen doorheen het tweelingzielenproces

Fase 1: De ontdekkingsfase

De eerste fase is de eerste stap in de ontwaking. In deze fase worden beide zielen zich bewust van de bijzondere kosmische energie die ze delen. Synchroniciteit en het aanvoelen van de ander lopen in elkaar. 

Fase 2: Elkaar uittesten middels aantrekken en afstoten

In deze fase speelt het ego een grote rol wat zich vertaalt in het aantrekken en afstoten van de andere helft. In de tweede fase is het ego zo ver geëvolueerd dat het de volledige controle neemt over de gevoelswereld van het individu. In deze fase wil het ego je leven en gedachten beheersen. De chaser ervaart gevoelens als angst, wantrouwen en controledwang. De runner onderwerpt zich aan vluchtgedrag, ontkenning, aantrekken en afstoten. 

Fase 3: Een periode van crisis

In de derde fase is er sprake van crisis, doordat bij beide zielen heel wat emoties worden losgeweekt. Dit stadium kenmerkt zich door wanhoop, angst en wantrouwen. Omdat de gevoelswereld van beide personen geprikkeld worden, krijgt het ego het moeilijk om de controle te blijven handhaven. 

Fase 4: Vluchtgedrag

De gevoelens bij beide zielen richten zoveel tegenstrijdige emoties aan, dat één of beide zielen de neiging kan hebben om dit alles te willen ontvluchten. Het is in de vierde fase dat dat de één of de ander zich onbezonnen in een nieuwe relatie stort of losbandig gedrag gaat vertonen. 

Fase 5: Overgave aan het gevoel

Het is onmogelijk om te bepalen wanneer tweelingzielen daadwerkelijk in de vijfde fase zijn aanbeland. Alles hangt immer af van de doorleefde fasen en hoe hard jullie aan jezelf hebben gewerkt. Geen enkel medium, tweelingzielenexpert(e), paragnost of helderziende kan zich over een dergelijke deadline uitspreken. Helaas kent de kosmische energie tussen tweelingzielen geen tijdsindicatie. Fase 5 staat in het teken van volledige acceptatie en geestelijke rijpheid. 

Fase 6: De weg naar ontwaking

In de zesde fase hebben beide zielen een bijzonder parcours afgelegd met veel ups en downs. Hard werken wordt hier beloond. De extase van jullie connectie heeft zich meester gemaakt. In deze fase is spirituele bewustwording het sterkst. 

Fase 7: De weg naar eenheid

Complementaire eenheid staat in fase 7 centraal. Beide helften zijn volledig ontwaakt en het ego wordt volledig onder controle gehouden. In deze laatste fase is er geen sprake meer van een afspiegeling van angst en wantrouwen. De eenheid voelt als ‘vanzelfsprekend’ aan, waardoor gebeurtenissen uit het verleden geen schade meer veroorzaken.

Dit vind je wellicht ook Interessant

De tweelingzielen fases – 1 de ontdekkingsfase
De tweelingzielen fases – 2 aantrekken en afstoten

De tweelingzielen fases – 3 de crisisperiode
De tweelingzielen fases – 4 vluchtgedrag

Tweelingzielen – Soulmates of een karmische relatie?
Tweelingzielen – Een oude ziel versus het ego
Tweelingzielen – De connectie nader bekeken

Meer leesvoer

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Word lid van de B-zen community en ontvang exclusieve aanbiedingen direct in je mailbox.

Je bent succesvol ingeschreven

Pin It on Pinterest