1. Home
 2. Persoonlijke groei
 3. De voordelen van e-coaching en online begeleiding

De voordelen van e-coaching en online begeleiding

door | nov 21, 2020 | Persoonlijke groei

Loading

De afgelopen 20 jaar heeft het internet een enorme toevlucht genomen. In 1998 had nog maar 16% van de Vlamingen toegang tot het internet, in 2010 is dat aantal met 92% gestegen. Niet verwonderlijk met de opkomst van de iPhone, Samsung Galaxy, tablets en het ruim aanbod aan applicaties, waaronder WhatssApp en Messenger. Vandaag de dag is het internet een dagelijks onderdeel van ons leven geworden. Waar je je ook bevindt, je zal ongetwijfeld iemand spotten met een smartphone in de hand.  

Naast de verslavende impact die het internet teweegbrengt, biedt het heel wat mogelijkheden. Denk aan online dienstverleningen, e-commerce webshops, online bankieren, het lezen van een boek,… de mogelijkheden zijn oneindig. In deze bijdrage nemen wede mogelijkheden die het internet ons te bieden heeft onder de loep: de voordelen van online coaching. 

E-coaching nader bekeken

Naast het zoeken van informatie, wordt het internet voornamelijk ingezet om contacten te leggen en te onderhouden met anderen. Dit kunnen collega’s, vrienden of familieleden zijn, maar ook professionals en hulpverleners. Het internet heeft daarmee ook e-coaching mogelijk gemaakt. Inhoudelijk betekent dit dat de coach en de coachee via e-mail of chatmet elkaar communiceren. Tot slot is persoonlijk contact tussen coach en coachee uitgesloten. 

De voordelen van e-coaching

Flexibiliteit

E-coaching is onafhankelijk van tijd of plaats. Vindt de e-coaching via e-mail plaats, dan verloopt het contact tussen coach en coachee ‘asynchroon’: e-coach en coachee hoeven tijd en plaats niet op elkaar af te stemmen. Gaat het om e-coaching per chat, dan zullen coach en cochee wél op hetzelfde tijdstip online moeten zijn. Bovendien maakt asynchroniteit e-coaching flexibel. Zowel de coach als coachee hoeven zich niet te verplaatsen. Dat maakt deze online hulpverlening aantrekkelijk en laagdrempelig.

Anonimiteit

Een niet onbelangrijk verschil met face-to-face coaching is de anonimiteit. Voor de coachee ligt de drempel om zichzelf emotioneel bloot te geven, veel lager. De coachee durft zich gemakkelijker over persoonlijke problemen te uiten, is minder bezig met de indruk die hij/zij maakt op de coach en voelt zich vrijer en minder geremd. Het voordeel is dat de coach sneller tot de kern kan doordringen.

Schrijven werkt therapeutisch

Bij e-coaching via e-mail staat schrijven centraal. Het is meer dan alleen kennisoverdracht tussen de coachee en de coach. Het schrijven van een tekst, over gevoelens, gedachten en gebeurtenissen, is bovendien een manier om emoties te verwerken en om op een andere manier tegen dingen aan te kijken. Een ander belangrijk voordeel van schrijven is dat er een schriftelijk product ontstaat. De coachee kan deze teksten overlezen wat wederom een positieve invloed heeft op het verwerkingsproces

Toepassingen van e-coaching

E-coaching wordt steeds vaker in het onderwijs ingezet. Naast e-learning (blended learning), neemt online coachen een belangrijke positie in. Naast competentieontwikkeling, het leren van kennis of vaardigheden, richt het onderwijs zich bovendien op het online coachen van studenten. 

E-learning en e-coaching zijn de nieuwe toekomst. Schriftelijke examens kunnen middels een camera online afgenomen worden. Regulier onderwijs wordt steeds meer vervangen door afstandsonderwijs. Een aantal hogescholen in Vlaanderen waaronder, VivesHowest en Artevelde, bieden volwaardige bacheloropleidingen aan in afstandsonderwijs

Het vijffasenmodel

Vooraf is het aangewezen voor de coach om een bepaalde structuur aan te brengen aan het gesprek. Om een online sessie in goede banen te leiden, maken we gebruik van het zogenaamde vijffasenmodel

 • Fase 1. Warm welkom door de e-coach
 • Fase 2. Vraagverheldering
 • Fase 3. Het doel van het gesprek vaststellen
 • Fase 4. Het doel uitwerken
 • Fase 5. Afsluiting van het gesprek

Mindful analysis

Deze methode kent twee basisprincipes, zijnde ‘mindfulness’ en ‘analyse’. Mindfulness is een bewustzijnstoestand waarin iemand zijn volle aandacht richt op een taak, in het hier en nu. De e-coach en de coachee concentreren zich op het schrijven van teksten. Bij de analyse analyseert de coachee middels de reacties én vragen van de coach. Hij zet aan tot nadenken en reflecteren.

Tips voor de mindful analist

 1. Kom direct tot de kern en wijk niet af van het doel. De e-coach laat blijken dat hij de teksten van de coachee goed heeft gelezen
 2. Probeer het woord ‘ik’ niet te gebruiken. 
 3. Blijf bij de geschreven teksten van de coachee en laat theoretische achtergronden achterwegen. Dit leidt tot afleiding. 
 4. Het is af te raden om vragen te stellen waar de e-coach zelf nieuwsgierig naar is. Hij stelt enkel vragen die voor de coachee belangrijk zijn. 
 5. Eigen ervaringen worden beter niet met de coachee gedeeld. Het gaat niet om de ervaringen van de coach maar om die van de cliënt. 
 6. De e-coach stemt zijn taalgebruik af op die van de coachee. 
 7. De e-coach hanteert steeds dezelfde ‘tone of voice’: professioneel en vriendelijk.

Meer leesvoer

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Word lid van de B-zen community en ontvang exclusieve aanbiedingen direct in je mailbox.

Je bent succesvol ingeschreven

Pin It on Pinterest