1. Home
 2. Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden en privacy B•zen magazine

B-zen magazine is een divisie van Art of Mediums VOF

Onze algemene voorwaarden en privacybeleid worden altijd aan  onze bezoekers/klanten aangeboden via de website www.bzenmagazine.be

 1. Door het gebruik van de diensten van B-zen gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. De abonnementen én diensten die worden aangboden op B-zen zijn betalend. Dit heeft betrekking op: online en offline advertenties, dienstverleners pagina, astrolijn webshop artikelen en e-books.
 3. Om toegang te krijgen tot de  diensten van B-zen dient men minstens 18 jaar te zijn. B-zen wordt niet aansprakelijk gesteld voor misbruik door minderjarigen.
 4. Tijdschrift abonnementen, online en offline advertenties worden voor aanvang voldaan via BE77 0018 0390 3542 t.a.v. Art of Mediums. Deze gegevens zal gebruiker ontvangen per email na het invullen van één van de contactformulieren op de website.
 5. De prijzen van de diensten van B-zen kunnen gewijzigd worden in functie van de geldende Belgische wetgeving.
 6. De gebruiker moet de informatie die op de website ter beschikking gesteld wordt, op eigen verantwoordelijkheid, op een correcte manier en met gezond verstand beoordelen en gebruiken.
 7. Klachten dienen uiterlijk binnen de 72u gemaild te worden naar: contact@bzenmagazine.be
 8. De relatie tussen B-zen en gebruiker is vertrouwelijk. B-zen hanteert een strikt privacybeleid (zie verder privacybeleid).
 9. Terugbetalingen van abonnementen, online én offline advertenties zijn uitgesloten.
 10. Bij de wet van 30 mei 2005, gewijzigd door de wet van 28 juli 2011 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, garandeert B-zen de veilige werking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de gebruiker.
 11. Bij gehele of gedeeltelijk niet betalen van de schuld op de vervaldag wordt via rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gevorderd. Deze nalatigheidsintresten wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank van België.
 12. B-zen is een beschermde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket.
 13. Niets op deze website of uit het tweemaandelijks magazine mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (B-zen).
 14. Bij een vermoeden van misbruik zijn de Rechtbanken van West – Vlaanderen bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden B-zen webshop

Elk product die wordt aangeboden op de webshop www.bzenmagazine.be bevat een volledige en gedetailleerde productbeschrijving. Op basis daarvan kan de koper een juiste beoordeling maken van het aangeboden product.

Elk aanbod in onze webshop is voorzien van voldoende informatie waartoe de koper zijn verplichting dient na te komen. Dit heeft betrekking op: tarieven van belastingen (21% BTW), de verzendingskosten en de wijze van betaling.

 1. B-zen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van aangekochte producten door de koper.
 2. De prijzen op de website kunnen fouten bevatten en zijn niet bindend.
 3. B-zen schenkt veel aandacht en tijd in het optimaliseren van deze website, doch kan B-zen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die eventueel op onze website vermeld staan.
 4. Bestellingen worden vooraf betaald door onze aangeboden betaalsystemen (Ideal, Bankcontact Mister Cash, PayPal, SEPA overschrijving, manuele overschrijving).
 5. De koper kan de aangekochte producten op afspraak persoonlijk bij ons komen ophalen, ook hier geldt de voorafbetaling van de producten.
 6. Producten kunnen overgeschreven worden op: BE27 7340 5577 1773 op naam van Art of Mediums I Waterhoenstraat 1A I B-8610 Kortemark, België
 7. De leveringstermijn is een indicatie. B-zen wordt niet aansprakelijk gesteld door vertragingen of stakingen bij het postkantoor.
 8. Bij klachten dient de koper binnen de 7 werkdagen een email te richten naar: contact@bzenmagazine.be met een duidelijke vermelding van de klacht.
 9. Retourverzendingen dienen steeds te gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen met een duidelijke vermelding van reden. Gelieve retourverzendingen te bevestigen via e-mail: contact@bzenmagazine.be
 10. Retourzendingen worden enkel aanvaard indien deze ongebruikt zijn en in de originele verpakking. Concreet betekent dit dat gesealde producten ongeopend dienen te zijn en orginele verpakkingen onbeschadigd.
 11. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.
 12. Onvoldoende gefrankeerde en niet bevestigde retourverzendingen worden door B-zen niet aanvaard.
 13. Retourverzendingen worden verstuurd naar: Art of Mediums I Oordegemsesteenweg 3 I B-9230 Wetteren, België
 14. B-zen zal na ontvangst van de retourzending het verschuldigd bedrag zo spoedig mogelijk terug betalen.
 15. B-zen behoudt het recht om retourverzendingen te weigeren, gedeelte van het verschuldigd bedrag terug te storten bij vermoeden dat het artikel gebruikt, geopend of beschadigd is. Daarnaast kan B-zen retourverzendingen weigeren als deze niet in de originele verpakking worden terug verzonden.
 16. B-zen zal met de nodige zorgvuldigheid de aangekochte producten verzenden.
 17. B-zen zal de leveringsadres van de koper gebruiken die hij/zij kenbaar heeft gemaakt tijdens het afrekenen via de bestelpagina. Foutieve informatie die door de klant wordt meegedeeld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 18. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.
 19. De gegevens van de koper blijven strikt vertrouwelijk en vallen onder het privacybeleid van B-zen.

Privacybeleid

Door het gebruik van de diensten van B-zen gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van B-zen naar haar gebruikers toe.

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van B-zen verstrekt via onze website: webformulieren, contactformulieren, email adressen worden enkel gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie heeft verstrekt. B-zen kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de diensten die wij aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail: contact@bzenmagazine.be. De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de diensten van Soulmediums. Soulmediums zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Voor volgende doeleinden worden de gegevens verwerkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn.

 • Het gebruik van de diensten op onze website www.bzenmagazine.be.
 • Het gebruiken van onze website functies, pagina’s, web- en contactformulieren.
 • Gevens mbt abonnementen, online en offline advertenties en bankoverschrijvingen.
 • Het gebruik van ‘leesartikelen’ pagina.
 • Het versturen van emails zij het via contact@bzenmagazine.be of door het invullen van onze web- en contactformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie meedeelt.
 • Het gebruik van webshop, webshop account, winkelmand, betalingsgegevens, verzendgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de diensten op www.bzenmagazine.be

Duur van het bewaren van persoonsgegevens 

B-zen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij zijn enkel bedoeld tot het realiseren van jouw doel en waarvoor je deze gegevens verstrekt hebt.

Veranderingen van de privacywet 

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywet.

B-zen
BE0777.308.312

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Schrijf je gratis in op de B-zen nieuwbrief

Word lid van de B-zen community en ontvang exclusieve aanbiedingen direct in je mailbox.

Je bent succesvol ingeschreven

Pin It on Pinterest